wz

 

 

Studijní den o liturgické hudbě - zvukový záznam

V sobotu 23. ledna 2010 uspořádala Společná liturgická komise pražské arcidiecéze a plzeňské diecéze Studijní den k otázkám liturgické hudby. Akce, která se konala v prostorách KTF UK v Praze. Více se o akci dočtete v reportáži na www.varhany.org, kde jsou (nebo budou) zveřejněny také stručné obsahy jednotlivých přednášek a diskusí. Níže přinášíme nezkrácené zvukové záznamy všech přednášek včetně návazných diskusí, jakož i ostatních částí programu.

Zvukový záznam v MP3:
Úvod dne (6,0 MB)
Úvodní slovo kardinála Miloslava Vlka (5,1 MB)
Krátký proslov (1,5 MB)
Hodinka během dne dne (10,7 MB)
Úvodní slovo P. Zatloukala (9,2 MB)

Zvukový záznam v MP3:
1. přednáška (36,5 MB)
Diskuse k 1. přednášce (14,6 MB)

Zvukový záznam v MP3:
2. přednáška (24,6 MB)
Diskuse k 2. přednášce (4,6 MB)

Zvukový záznam v MP3:
3. přednáška (30,3 MB)
Diskuse k 3. přednášce (14,1 MB)

Zvukový záznam v MP3:
Zpěv Angelus Domini (5,6 MB)
Přestávka (5,8 MB)
Poděkování za oběd (0,6 MB)

Zvukový záznam v MP3:
4. přednáška (28,3 MB)
Diskuse k 4. přednášce (17,0 MB)

Zvukový záznam v MP3:
Před 5. přednáškou (2,2 MB)
5. přednáška (23,9 MB)
Diskuse k 5. přednášce (14,1 MB)

Zvukový záznam v MP3:
6. přednáška (31,1 MB)
Diskuse k 6. přednášce (14,7 MB)

Zvukový záznam v MP3:
Panelová diskuse (30,1 MB)

Zvukový záznam v MP3:
Závěrečné slovo biskupa Radkovského (17,4 MB)
Závěr a požehnání (4,7 MB)

 

Pro rychlou orientaci: stručné obsahy jednotlivých přednášek a diskusí